Tweekleurige Vaalhoed

Hebeloma mesophaeum
De Tweekleurige Vaalhoed Hebeloma mesophaeum heeft een halfbolvormige tot vlak gewelfde kleverige bruine hoed met een diameter tot 5 cm. De wittige steel wordt tot 7 cm lang.

Het is een algemeen voorkomende plaatjeszwam die voorkomt bij loofbomen (Berk, Eik, Beuk), vaak bij jonge bomen, in loofbossen, lanen (Linde, Hazelaar) en struwelen. Hij komt vaak in groepen voor. Het is een mycorrhizavormende zwam.