Tweekleurige Vleermuis

Vespertilio murinus
In 1998 was er een eerste waarneming in Vlaanderen van de Tweekleurige Vleermuis Vespertilio murinus. Sindsdien zijn er bijna jaarlijks meldingen. In Nederland werd de soort voor het eerst gezien in 1977 en zijn er jaarlijks wel enkele waarnemingen.

Het is een middelgrote soort met een donkere vacht met lichtgele tot zilverwitte haarpunten.

Deze soort houdt zich graag op bij rotsen en kliffen, maar wordt in verstedelijkte gebieden ook op hoge flats en fabrieken waargenomen, die daar de rol van rots overnemen.  

Het is een vleermuis die open en waterrijke landschappen verkiest. Hij jaagt vaak in de buurt van verlichting en gebruikt hoge voorwerpen als een middel ter oriëntatie. Overdag houdt hij zich op bij hoge gebouwen nabij de stadsrand om met het invallende duister de stad uit te vliegen. Hij foerageert bij voorkeur in open agrarisch gebied. Zijn voedsel bestaat uit kevers, nachtvlinders, vliegen en muggen. In de zomer verblijft deze vleermuis in woonhuizen, bomen of planten. Zijn winterverblijf bevindt zich in spleten van hoge gebouwen.

Voor de jacht maakt hij gebruik van lichtbronnen; in zijn verblijven is hij gevoelig voor licht dat dan verstorend werkt.