Tweekleurige Wespbij

Nomada integra
De Tweekleurige Wespbij Nomada integra is een kleine wespbij die zeer zeldzaam voorkomt. De vliegplaatsen komen overeen met haar gastheer, de Paardenbloembij Andrena humilis.  Ook de Texelse Zandbij Andrena fulvago blijkt een gastheer te zijn voor deze koekoeksbij.

Het vrouwtje heeft geen geel of wit op de tergieten. De tergieten zijn rood met zwarte vlekken aan de zijden van tergieten 2 en 3. Een zwarte band over de basis van tergiet 4 schemert door de achterrand van tergiet 3. Het borststuk is zwart met 2 rode vlekken op de rug.

Het mannetje ziet eruit als het vrouwtje maar heeft een hariger borststuk.

De soort vliegt van begin april tot eind juli op schrale, extensief beheerde, droge graslanden, wegbermen en dijken.