Tweekleurige Zandbij

Andrena bicolor
De Tweekleurige Zandbij Andrena bicolor is een algemene zandbij met een grootte van 9 tot 11 mm.

Het vrouwtje heeft een zwart behaard gezicht. Het borststuk is roodbruin behaard. Tergieten 1 tot 3 op het achterlijf hebben achteraan onduidelijke bandjes van lange, gelige haren. Het borststuk is zwartachtig glanzend en donker behaard.

De achterlijfspunt is zwart. De achterpoten zijn donker gekleurd maar hebben een opvallende oranje beharing.


Het mannetje heeft een zwarte behaarde kop in het voorjaar. In de zomer is de kop meer bruin behaard. Het borststuk is zwart behaard (voorjaar) op de zijkanten (zwarte beharing ontbreekt soms in de zomer).

De bij vliegt in 2 generaties van begin maart tot eind augustus. Deze bij is weinig kieskeurig wat het bloembezoek betreft (polylectisch). De tweede generatie (mei tot juli) lijkt een lichte voorkeur te hebben voor klokjessoorten.

Deze bij komt in verschillende biotopen voor, van bosranden tot tuinen.

De Tweekleurige Zandbij nestelt ondergronds in verschillende bodemtypes en niet groepsgewijs.

Het is de gastheerbij voor de Roodzwarte Dubbeltand Nomada fabriciana (koekoeksbij).