Tweelobbige Wolbij

Anthidium oblongatum
De Tweelobbige Wolbij Anthidium oblongatum is een wolbij met een grootte van 8 tot 13 mm. De poten van deze bij zijn oranje, met een tweelobbig laatste achterlijfssegment.

Het is een zeer zeldzame soort in Vlaanderen.

De bij vliegt in één generatie van eind mei tot begin september en kan worden gezien op spoorwegemplacementen en heel soms in tuinen in stedelijke omgeving.

De bij nestelt in allerlei holle ruimten. Het is een beperkt polylectische soort die een duidelijke voorkeur vertoont voor Klokjes Campanula species, vetplanten en vlinderbloemigen.  

Het is waarschijnlijk een gastheerbij voor de Geelgerande Tubebij Stelis punctulatissima.