Tweenervige Zegge

Carex binervis
De Tweenervige Zegge Carex binervis is een plant van natte en vochtige heideterreinen en heischrale graslanden.

Men vindt deze plant in bossen op voormalige heideterreinen op kapvlakten, in bosranden en langs bospaden en greppelwanden.