Tweestaart

Campodea fragilis
De Tweestaart Campodea fragilis is een vleugelloos insect met aan het einde van het achterlijf 2 gesegmenteerde staartdraden. De staartdraden, het lichaam en de voelsprieten zijn ongeveer even lang. Het diertje heeft geen ogen.

Deze soort komt vooral voor op vochtige plaatsen op de bodem, zoals onder stenen, die zich deels in de aarde bevinden, en ook vaak in composthopen. Soms wordt het dier aangetroffen in mierennesten.   

Dit dier voedt zich met plantenresten, schimmeldraden en andere insecten.

Bij droogte begeeft hij zich onder de grond, teneinde niet uit te drogen.