Tweestippelig Lieveheersbeestje 

Adalia bipunctata
Het Tweestippelig Lieveheersbeestje Adalia bipunctata is een zeer algemeen voorkomende kever, die tot 6 mm groot wordt. De kleurtekening is zeer variabel. De dekschilden zijn meestal rood of oranje met een zwarte punt of zwart met rode vlekken.  De poten zijn zwart.

De kever wordt vooral gezien vanaf half maart tot in oktober.

Hij bewoont zeer uiteenlopende biotopen zoals loofbossen, struwelen, graslanden, wegbermen, parken en tuinen.

Het voedsel bestaat uit verschillende soorten bladluizen.

Deze soort overwintert vaak groepsgewijs onder afgestorven boomschors, in spleten van houten palen of soms in gebouwen, meestal in spleten aan raamkozijnen. De kever voedt zich met bladluizen.