Tweestreepsigaar 

Sigara limitata
De Tweestreepsigaar Sigara limitata is een vrij zeldzame waterwants uit ven- en hoogveengebieden. De soort leeft in langzaam stromende wateren die vegetatie- en voedselarm zijn.