Tweetandzandspinnendoder 

Arachnospila minutula
De Tweetandzandspinnendoder Arachnospila minutula is een zwarte wesp met een rood-zwart achterlijf. Het vrouwtje heeft een smalle kop. Het vrouwtje heeft 2 doornen aan de voortarsen, maar geen duidelijke tarskam. De wesp heeft een lengte van 7 tot 12 mm.

Deze wesp komt voor op warme, stenige of lemige grond, vooral in groeven en op ruderale terreinen. De soort vliegt van mei tot en met september in 2 generaties.

Het vrouwtje maakt geen nest, maar verstopt de prooi, een spin van het genus Pardosa.  

Er wordt een ei op de zijkant van het achterlijf van de prooi gelegd.

Als mogelijke kleptoparasieten zijn de Tweecellige Koekoeksspinnendoder Evagetes dubius, de Drietandige Koekoeksspin Evagetes gibbulus,  de Noordse Koekoeksspinnendoder Evagetes sahlbergi en de Behaarde Koekoeksspinnendoder Evagetes siculus bekend.