Twijgenboktor 

Anaesthetis testacea
De Twijgenboktor Anaesthetis testacea vliegt ‘s avonds. De larven ontwikkelen zich in droge takken van loofhout, bijvoorbeeld jonge Eik-soorten Quercus species.