Twintigvleklieveheersbeestje 

Sospita vigintiguttata
Het Twintigvleklieveheersbeestje Sospita vigintiguttata is een zeer zeldzame kever.

De kever komt van eind maart tot begin oktober voor in vochtige weilanden, laagveengebieden, wilgen- en elzenstruwelen, langs oevers van waterlopen en in (randen van) elzenbroekbossen.

Deze soort voedt zich met bladluizen, bladvlooien en stofluizen.

De kever overwintert op droge plaatsen in het strooisel.