Ubiquist

Een ubiquist is een organisme met een grote tolerantie voor allerlei verschillende milieufactoren, waardoor het op veel plaatsen kan leven.

Een bekend voorbeeld is de Bruine Rat Rattus norvegicus. Als een dergelijk organisme over de hele wereld verspreid is, spreekt men van een kosmopoliet.