Uhligs Kogelspin 

Theridion uhligi
De Uhligs Kogelspin Theridion uhligi komt voor op droge, niet vergraste heide. In de vegetatie zijn er nog veel plekken open zand, of plaatsen die bedekt zijn met korstmossen.