Uitspoeling

Uitspoeling is het verdwijnen van stoffen, vooral mineralen, uit oppervlakkige bodemlagen door waterverplaatsing.