Variabele Kommazweefvlieg 

Eupeodes bucculatus
De Variabele Kommazweefvlieg Eupeodes bucculatus is een middelgrote kommazweefvlieg met een lengte van 9 tot 12 mm. Deze vlieg heeft een zwart achterlijf met gele banden of smal verbonden grote, gele vlekken. Deze vlekken zijn soms gescheiden.

Deze zeldzame soort bewoont verschillende biotopen, die steeds min of meer open zijn, zoals graslanden, moerassen, bosranden en parken.

De larven voeden zich met bladluizen.