Veelvlekkorsetzweefvlieg 

Neoascia interrupta
De Veelvlekkorsetzweefvlieg Neoascia interrupta is een slanke zweefvlieg met een lengte van 5 à 6 mm. Het vierde rugplaatje is gevlekt. Soms zijn er ook vlekken op het tweede en derde rugplaatje. Bij het mannetje zijn de vlekken op het derde rugplaatje soms versmolten tot een band.

Het is een zeldzame zweefvlieg die van begin april tot eind september voorkomt in vrij voedselrijke moerasbossen en moerassen met veel Riet Phragmites australis en Lisdodde-soorten Typha species.

De volwassen vliegen houden zich doorgaans op in de buurt van water. Ze bezoeken verschillende bloemen, vaak Boterbloem-soorten Ranunculus species.