Veenglimmer 

Orthonevra intermedia
De Veenglimmer Orthonevra intermedia is een groen glanzende zweefvlieg met een lengte van 6 à 7 mm. De poten zijn zwart met lichtere delen. De vleugels zijn helder.  

Deze zeldzame zweefvlieg is van eind april tot half augustus te zien in bosranden, open plekken in moerassen, vochtige loofbossen en in bloemrijke rietlanden.

Deze zweefvlieg is vaak te vinden op de bloemen en bladeren van Gele Lis Iris pseudacorum, Moeraswolfsmelk Euphorbia
palustris
en Sporkehout Rhamnus frangula.