Veenzwartschild

Pterostichus aterrimus
De Veenzwartschild Pterostichus aterrimus komt zeer plaatselijk voor. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 13,5 mm.

Hij is vooral te vinden op eutrofe, venige plekken zoals in rietkragen bij drinkpoelen. Soms wordt de soort in veencomplexen aangetroffen.

Een belangrijke bedreiging voor deze soort vormt de verdroging.