Vegetatietype
 


Een vegetatietype is een ruimtelijke groepering van elkaar beïnvloedende planten, die in een zeker evenwicht verkeert, en een bepaalde, min of meer homogene standplaats bevolkt.