Veldbeemdgras

Poa pratensis
Het Veldbeemdgras Poa pratensis groeit vooral in weilanden, wegbermen, struwelen, loofbossen. Het is één van de algemeenste grassen.

De plant wordt gebruikt als voedergras voor vee.

Het Veldbeemdgras is een zodevormend gras met lange ondergrondse uitlopers. De wortels gaan wel een halve meter diep. De plant wordt 10 tot 60 cm hoog en bloeit in mei en juni met een losse bloeiwijze van groene grasbloemen aan afstaande takken.

Deze grassoort vinden we vooral in weiden die lang in gebruik blijven.

Het is dé waardplant van de Bleke Grasworteluil Apamea lythoxylaea.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Bruin Zandoogje Maniola jurtina, Koevinkje Aphantopus hyperantus en Dambordje Menargia galathea.