Veldgerst

Hordeum secalinum
De Veldgerst Hordeum secalinum zullen we vooral aantreffen in het kustgebied, vooral op zandige klei, op oudere weilanden en in hooiweiden. De plant groeit ook op zee- en rivierafzettingen die voedselrijk, kalkhoudend en vochtig zijn.

De plant verdwijnt bij te zware bemesting. De groeiplaats mag ook niet uitdrogen.

Deze plant bloeit van mei tot augustus met groene grasbloemen in aren. De bladeren zijn lijnvormig.