Veldlathyrus

Lathyrus pratensis
De Veldlathyrus Lathyrus pratensis groeit op iets vochtige voedselrijke standplaatsen, zoals vochtige graslanden, bosranden, bosjes, wegbermen, grazige duinvalleien, dijken, weilanden en uiterwaarden. Het is een algemeen voorkomende plant die een hoogte kan bereiken van 60 cm.

Deze soort bloeit van mei tot augustus met gele vlinderbloemen die in trossen staan. De bladeren zijn geveerd met slechts 1 paar blaadjes. De topblaadjes zijn omgevormd tot hechtrankjes. De plant heeft een wortelstok. De vruchten zijn platte, zwarte peulen.

De plant vormt gedroogd een goed veevoer door het hoge eiwitgehalte.

De soort trekt vooral hommels, behangersbijen en metselbijen aan. De plant is vooral voor de Wikkebij Andrena lathyri een belangrijke stuifmeelbron. De onderste kroonbladeren – de kiel en de zwaarden – zijn met elkaar verbonden; daardoor kunnen alleen zwaardere insecten de bloem binnendringen. 

Het is één van de waardplanten van de vlinders Boswitje Leptidea sinapis  en Bruine Daguil Euclidia glyphica.