Veldzuring

Rumex acetosa
De Veldzuring Rumex acetosa groeit op niet al te voedselrijke, meestal iets vochtige bodems, vooral in vochtige graslanden, maar ook in wegbermen, bosjes en omgewerkte grond. Het is een algemeen voorkomende plant.

Deze plant bloeit in mei en juni met bruin-rode of groenige bloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lancetvormig of pijlvormig. De onderste bladeren zijn langgesteeld, de bovenste stengelomvattend. Het is een tweehuizige plant, d.w.z. dat er zowel mannelijke als vrouwelijke planten bestaan.

Deze plant bezit een wortelstok. Het stuifmeel wordt door de wind verspreid.

De plant bevat oxaalzuur. Deze stof veroorzaakt bij runderen en schapen na inname een calciumgebrek in het bloed. Dit gebrek kan aanleiding geven tot braken, diarree, verlies van de eetlust, bloedarmoede, hartverlamming, spiersamentrekkingen, krampen, een verlengde bloedstollingstijd en uiteindelijk coma. De behandeling zal symptomatisch zijn in de vorm van het toedienen van een calciumpreparaat.

De Veldzuring is één van de waardplanten van de Kleine Vuurvlinder Lycaena phlaeas en de Bruine Vuurvlinder Lycaena tityrus.