Vermiljoenkever

Cucujus cinnabarinus
De Vermiljoenkever Cucujus cinnabarinus is een zeer zeldzame kever in Vlaanderen en Nederland. De kever behoort tot de platte schorskevers (Cucujidae). Het is een fraaie, rode, platte kever met een lengte van 11 tot 15 mm. De lichaamsbouw van de kever maakt hem geschikt voor een leven achter boomschors. De kop en het halsschild zijn glanzend rood, terwijl de dekschilden mat rood zijn en niet voorzien zijn van een punctuur. De poten, de sprieten en bovenkaken zijn zwart.

Kenmerkend zijn de sterk verbrede slapen achter de ogen.   

De kever werd in 2012 in Noord-Brabant (Nederland) aangetroffen achter de schors van een dode staande Zomereik Quercus robur met een diameter van ongeveer 60 cm.

Na verschillende inventarisaties blijkt deze kever inmiddels ook op andere locaties in Nederland voor te komen. De kever bewoont vochtige tot natte bossen. De vochtigheidsgraad van het dood hout moet voldoende hoog zijn.   

Er bestaat een recent gerapporteerde aanwezigheid van deze kever in Vlaanderen (2020).

De afgeplatte larven lijken op de larven van de algemene Zwartkopvuurkever Pyrochroa coccinea.  Ze leven onder de weinig vermolmde en vochtige schors van staande of liggende stammen van verschillende dode loofhoutsoorten (Eik, Populier, Wilg). Deze schors moet nog relatief vast aan de stam zitten. De diameter van de stammen is doorgaans meer dan 50 cm. Het onder de schors liggende hout moet een nat en glanzend uiterlijk hebben, eventueel gedeeltelijk bedekt met rizomorfen (zwarte strengen van zwammen achter de schors). Ook Ratelpopulier Populus tremula met Aspergillus- en Trichoderma-schimmels zou een geschikte broedboom kunnen zijn. De larven voeden zich met plantaardig materiaal achter de schors, maar ook met de larven van andere houtbewonende insecten.

De larven zijn aan het einde van de zomer vrijwel volgroeid. In juli-augustus van het volgende jaar vindt de verpopping plaats. Enkele weken later verschijnen de kevers. Ze overwinteren onder de schors van de broedboom. De volwassen kever wordt in de winter en in de maanden april, mei en juni (voortplantingstijd) gevonden.   

Waarschijnlijk als gevolg van een vergroot aanbod van dood hout in onze bossen (Zomereik maar ook Populier) worden meer waarnemingen in Nederland en Vlaanderen verwacht. Vroegtijdige (commerciële) houtkap ontneemt de kansen voor deze soort.