Verruiging
 


Verruiging is het proces waarbij sterk concurrerende planten de overige planten verdringen, ten gevolge van het voedselrijker worden van de bodem.

Verruiging kan optreden als bijvoorbeeld het maaisel na een maaibeurt blijft liggen en verteert, maar het proces zal vooral optreden na een volledig wegvallen van het beheer in een bepaald terrein.

Dit gaat dan gepaard met de vestiging en/of uitbreiding van forse plantensoorten (zogenaamde ruigtekruiden) die gekenmerkt zijn door hun overblijvende natuur, hun snelle groei en de productie van aanzienlijke hoeveelheden strooisel, waardoor ze andere vooral kleine soorten verdringen en de vestiging van andere soorten verhinderen.