Vierentwintigstippelig Lieveheersbeestje

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata
Het Vierentwintigstippelig Lieveheersbeestje Subcoccinella vigintiquatuorpunctata is een vrij zeldzaam lieveheersbeestje met een lengte tot 4 mm. De dekschilden zijn mat en fijnbehaard. Ze zijn oranje- tot roodbruin en hebben soms een aantal vlekken.

De soort komt van half april tot eind oktober voor in droge, open biotopen zoals schrale graslanden, heidegebieden en kustduinen. Hij leeft er vooral op Eik Quercus species, Struikhei Calluna vulgaris, Zeepkruid Saponaria officinalis, Avondkoekoeksbloem Silene latifolia en Dagkoekoeksbloem Silene dioica; ook op distels Carduus/Cirsium species en Witte Abeel Populus alba. In meer vochtige biotopen wordt de soort ook soms aangetroffen op onder meer Echte Koekoeksbloem Silene flos-cuculi.

Het is een planteneter.

Het Zegekruid Nicandra physalodes is een waardplant voor de larven.

De overwintering gebeurt vooral in lage vegetatie, strooisel of mossen.