Viervlek

Libellula quadrimaculata
De Viervlek Libellula quadrimaculata is een algemeen voorkomende libel in Vlaanderen. De soort heeft een vleugelspanning tot 8 cm en komt van mei tot augustus voor bij plantenrijke, stilstaande wateren. De onderwatervegetatie mag dicht zijn.

Het mannetje en het vrouwtje zijn gelijk getekend. Deze soort heeft een duidelijke zwarte vlek bij de knoop van de vleugels. De achtervleugels hebben een donkere basis.

Deze libel heeft een –naar libellenmaatstaven- zeer korte paringsduur. De paring duurt namelijk slechts enkele seconden en vindt alleen plaats in de lucht. Direct na de scheiding begint het vrouwtje eitjes af te zetten, ook in de vlucht. De nimfen ontwikkelen zich in het plantenrijke, stilstaande water.