Viervleklieveheersbeestje

Exochomus quadripustulatus
Het Viervleklieveheersbeestje Exochomus quadripustulatus is een algemeen lieveheersbeestje met een lengte tot 5 mm.

De dekschilden zijn zwart en hebben een kommavormige rode schoudervlek en een ovalen vlek achteraan. De soort komt voor in allerlei biotopen zoals onder meer parken en tuinen, bossen en bosranden, hagen en struwelen, wegbermen en heidegebieden.

In stedelijke gebieden zal de kever vooral te vinden zijn op Zomereik Quercus robur, terwijl dit in heidegebieden vooral op Grove Den Pinus sylvestris of Douglasspar Pseudotsuga menziesii zal zijn.

Ook op diverse andere bomen en kruidachtige planten kan de kever worden gezien en dit vanaf begin maart tot begin oktober.

De overwintering gebeurt tussen de bladeren van groenblijvende bomen en struiken, tussen naalden van naaldbomen en ook in strooisel of in schorsspleten van bomen.

De kever voedt zich met schildluizen en bladluizen en blijkt een voorkeur te vertonen voor prooien die zich met een wasachtige, wollige afscheiding bedekken.