Vijfstippelig Lieveheersbeestje

Coccinella quinquepunctata
Het Vijfstippelig Lieveheersbeestje Coccinella quinquepunctata is een vrij algemeen lieveheersbeestje.
De kever meet tot 5 mm. De dekschilden zijn rood en hebben 3 zwarte vlekken.

De soort komt van begin april tot eind augustus voor in allerlei biotopen met een kruidachtige pioniervegetatie zoals heidegebieden, parken en tuinen, droge graslanden, taluds en wegbermen, spoorwegterreinen en bosranden.

Hij leeft er op kruidachtige planten, onder meer Klein Kruiskruid Senecio vulgaris, Wilde Peen Daucus carota, Bijvoet Artemisia vulgaris en Struikhei Calluna vulgaris en soms ook op diverse bomen en struiken.

De overwintering gebeurt onder stenen, tussen strooisel of bladafval of op bladeren van kruiden en struiken.

De kever voedt zich met bladluizen en larven van bladhaantjes.