Vijverpluimdrager

Valvata piscinalis
De Vijverpluimdrager Valvata piscinalis is een slak met een bol-kegelvormig hoorntje dat ongeveer even breed is als hoog en tot 6 mm lang wordt. Het hoorntje heeft een cirkelvormige mondopening, een nauwe navel en een bleekgele tot groenige kleur.

De soort komt voor in stilstaand tot zwak stromend water met veel plantengroei.

Het is één van de meest algemene soorten zoetwatermollusken in ons land.