Viltige Hoornbloem

Cerastium tomentosum
De Viltige Hoornbloem Cerastium tomentosum komt oorspronkelijk uit Zuid-Rusland. Bij ons komt de soort verwilderd voor in de duinen op droge, zonnige plaatsen.

De plant heeft een witviltige, gekrulde beharing. Van mei tot juli bloeit ze met witte bloemen die in bijschermen staan.