Violetvlekkende Melkzwam

Lactarius uvidus

De Violetvlekkende Melkzwam Lactarius uvidus komt voor in loofbossen en gemengde bossen op een vochtige tot natte, kalkarme en voedselarme bodem. Het is een mycorrhizavormende zwam bij loofbomen, onder andere Berk-soorten Betula species.

Vermesting, verdroging en verzuring vormen bedreigingen voor deze soort.