Vliegenorchis

Ophrys insectifera
De Vliegenorchis Ophrys insectifera komt voor op open plekken in bossen, aan bosranden en in grasranden.

De bodem moet vochtig, voedselarm en kalkrijk zijn. De plant bloeit in mei en juni met roze-bruine orchideebloemen met vlieg-motief die alleen staan of aarsgewijs. De bladeren zijn lancetvormig. De wortel is een knol.

Veel populaties van deze soort zijn verdwenen door vermesting en door het dichtgroeien van bossen op kalkbodems. Om de achteruitgang tegen te gaan is een hakhoutbeheer aangewezen, vooral langs de bosranden. Vroeger werd er selectief gekapt zodat er steeds open plekken ontstonden. Kappingen in bossen gevolgd door een begrazing met schapen is namelijk gunstig voor deze soort. Wanneer er na een selectieve houtkap wordt begraasd met schapen, dan wordt voorkomen dat de Vliegenorchis wordt overwoekerd door bijvoorbeeld Braam Rubus fruticosus of Klimop Hedera helix.

De bloem van deze orchidee is er speciaal op gericht om graafwespen aan te trekken.

De Grote Schuimcicadendoder Argogorytes mystaceus, ook Besnorde Schuimcicadendoder genoemd, behoort tot de kleinkoppige schuimcicadendoders. Deze wesp staat bekend als een belangrijke bestuiver van de Vliegenorchis.

De wesp Argogorytes fargeii is een andere bestuiver van deze orchidee. De mannetjes van Argogorytes fargeii proberen met de bloem van de Vliegenorchis te paren en bewerkstelligen zo de bestuiving doordat ze de hechtschijfjes van de stuifmeelklompjes op hun kop krijgen.