Vliervlinder

Ourapteryx sambucaria
De Vliervlinder Ourapteryx sambucaria behoort tot de spanners. Het is één van de grootste spanners in onze streken.

Deze vlinder heeft een vleugelspanning van 50 mm en vliegt in juli en augustus. Deze nachtactieve spanner heeft bleekgele vleugels.

De voorvleugels zijn voorzien van 2 bruine dwarsstrepen. De achtervleugels hebben één dunne dwarsstreep, een kleine oogvlek met rood centrum en een kort staartje.

Hij bewoont open bossen, bosranden, hagen en tuinen. De waardplanten van de bruine rupsen, die lijken op takjes, zijn Gewone Vlier Sambucus nigra (bij voorkeur), Sleedoorn Prunus spinosa, Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna, Ratelpopulier Populus tremula, Kruisbes Ribes uva-crispa en Bosrank Clematis vitalba.

Deze soort overwintert als rups.