Vlozegge

Carex pulicaris
De Vlozegge Carex pulicaris groeit in duinen en laagveengebieden op een zwak zure, fosfaatarme en vochtige, humeuze zandgrond of veen.

De aren van deze plant bloeien in mei. Bij aanraking springen de rijpe urntjes weg.