Voedselweb
 


Een voedselweb of voedselnet staat voor de verschillende relaties in een levensgemeenschap tussen de planten en dieren die eten en gegeten worden, tussen de producenten en de consumenten dus.

Een voedselweb toont dus het onderling verband tussen de voedselketens. Dezelfde organismen kunnen in verschillende voedselketens voorkomen.


Een voedselweb is een bijzonder complex geheel en speelt in de ecologie een belangrijke rol. Om ecosystemen te beschermen is een goed begrip van het voedselweb van essentieel belang.


De complexiteit is te wijten aan het feit dat de meeste organismen niet slechts één voedselbron aanspreken, maar een min of meer gevarieerd dieet hebben. De organismen kunnen ook meer dan één andere soort tot voedsel dienen.