Vogelwiekje

Dypterygia scabriuscula
Het Vogelwiekje Dypterygia scabriuscula behoort tot de uiltjes.

De waardplanten van de rupsen zijn Zuring-soorten Rumex species en Varkensgras Polygonum aviculare.