Voorjaarsboomspanner

Alsophila aescularia
De Voorjaarsboomspanner Alsophila aescularia is een algemeen voorkomende nachtvlinder die behoort tot de spanners.

De vliegtijd valt van begin februari tot half april.


Het mannetje is slank gebouwd en heeft langgerekte, overwegend grijsbruine voorvleugels. Het vrouwtje is ongevleugeld.


Hij komt voor in bosranden en heggenlandschappen. Het is een algemene soort.


Het vrouwtje loopt ’s nachts op de stam van de waardplanten. De rups verpopt zich in de grond onder de waardplant in een losse cocon. De soort overwintert als pop.


De waardplanten van de rups zijn diverse loofbomen en struiken, zoals Sleedoorn Prunus spinosa, Zomereik Quercus robur, Beuk Fagus sylvatica en Gewone Esdoorn.