Voorjaarsbreeksteeltje

Pholiotina aporos
Het Voorjaarsbreeksteeltje Pholiotina aporos heeft een halfbolvormige tot uitgespreide gele hoed met een diameter tot 4 cm. De steel is iets lichter gekleurd, wordt tot 6 cm lang en draagt een duidelijk zichtbare ring.

Deze plaatjeszwam groeit op de grond in loofbossen, soms in parken op een voedselrijke bodem. Zoals zijn naam aangeeft groeit hij in het voorjaar. Het is een saprofiet.