Vroege Bloedbij

Sphecodes rubicundus
De Vroege Bloedbij Sphecodes rubicundus is een vrij grote bloedbij met een lengte van 8 tot 11 mm. Het achterlijf is vrijwel volledig rood.

Deze soort komt voor op open plekken van bosranden, boomgaarden en bloemrijke weiden.


De bij vliegt in één generatie vooral van begin april tot eind juni en bezoekt vooral vlinderbloemen zoals Vogelwikke Vicia cracca en Witte Klaver Trifolium repens.


Het is een koekoeksbij bij de Donkere Klaverzandbij Andrena labialis (hoofdgastheer), de Blauwe Zandbij Andrena agillissima en de Zwartbronzen Zandbij Andrena nigroaenea.