Vroege Franjehoed

Psathyrella spadiceogrisea
De Vroege Franjehoed Psathyrella spadiceogrisea is een vrij grote franjehoed met een hoeddiameter van 2 tot 7 cm.  Hij is zowel op strooisel van loof- en naaldbomen, in grazige bermen als op rottend hout te vinden. De kegelvormige hoed is in jonge en natte toestand okerbruin, maar kan uitbleken door ouderdom of droogte.

De rand is in jonge toestand met wattige draden (velum) behangen, maar wordt later kaal. De plaatjes zijn in jonge toestand crèmekleurig, maar worden later grijsbruin tot donkerbruin en zijn vaak wit bewimperd.


De steel is zoals bij de meeste franjehoeden glimmend wit, maar wordt bij veroudering geler. 


Deze zwam kan vanaf april tot in de herfst worden gezien. In het najaar kan hij gemakkelijk worden verward met andere franjehoeden.