Vroegste Gitje

Cheilosia fasciata
Het Vroegste Gitje Cheilosia fasciata is een zweefvlieg met een lengte tot 8 mm. Deze vlieg heeft dofgrijze vlekken op het voor de rest zwarte achterlijf. Het derde antennelid is zwart en de schenen zijn gedeeltelijk geel.

De vlieg vliegt in 1 generatie van half maart tot begin mei in vochtige loofbossen met een dichte ondergroei van Daslook Allium ursinum. Het vrouwtje zet op deze plant de eitjes af à rato van 1 eitje per blad.


De larven mineren in de bladeren van Daslook. Als er meer dan een larve in een blad zit, eet de oudste (grootste) larve de andere larven op. Na een achttal weken verpoppen ze in de strooisellaag.