Vuilwitte Ridderzwam

Tricholoma lascivum
De Vuilwitte Ridderzwam Tricholoma lascivum vormt mycorrhiza bij loofbomen, vooral Eik-soorten Quercus species.

Hij is te vinden in loof- en gemengde bossen op een droge, kalkhoudende, lemige of zandige bodem.