Vuurjuffer

Pyrrhosoma nymphula
De Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula is een algemeen voorkomende libel, die behoort tot de waterjuffers. Beide geslachten zijn rood en zwart getekend. Op het zwarte borststuk zijn er 2 rode lengtestrepen en op de rode grondkleur van het achterlijf is een zwarte tekening.

De poten zijn zwart. De vleugelspanning bedraagt een 5-tal cm.


De nimfen hebben korte, brede kieuwbladen, die spits eindigen. De ontwikkeling van de nimf neemt een jaar in beslag.


We zien deze libel reeds van april tot augustus vooral op zandgronden en in laagveengebieden bij plantenrijke, stilstaande of langzaam stromende wateren. Soms verdwijnt de libel reeds vanaf eind juni.


Tijdens het eierleggen blijft het mannetje aan het vrouwtje verankerd. Het mannetje kromt hierbij zijn achterlijf om een spermapakketje van zijn primaire geslachtsorgaan (segment 9) naar zijn secundaire geslachtsorgaan (segment 2) te brengen. Het vrouwtje buigt haar achterlijf naar voren om contact te maken met het secundaire geslachtsorgaan. Het mannetje verwijdert eerst de zaadcellen van een vorig mannetje uit de opslagorganen en blijft in tandem tot de eileg. Pas dan worden de eicellen bevrucht.