WC-motmug

Clogmia albipunctata

De WC-motmug Clogmia albipunctata komt wereldwijd voor in keukens, toiletten en badkamers, vooral deze met slecht werkende afvoer- en rioolsystemen. De soort behoort tot de motmuggen (Psychodidae).

Deze soort is overwegend grijs tot donkerbruin en heeft opvallende witte stippen aan de vleugelrand aan het einde van de lengteaders. Ongeveer halverwege de vleugels is er nog een rij witte stippen in V-vorm, met de punt naar de top gericht.

In rust houdt deze motmug de vleugels horizontaal gespreid.


De larven ontwikkelen zich in ondiep, vervuild water of in zeer nat organisch afval en slijm, dat ze met hun kaken fijnmaken. De ontwikkeling van ei tot volwassen dier duurt ongeveer 17 dagen. Volwassen motmuggen leven ongeveer 10 dagen, afhankelijk van de temperatuur. Ongeveer 9 uur na het uitsluipen zijn de dieren al geslachtsrijp. Een enkel paartje kan in enkele maanden duizenden nakomelingen voortbrengen.  In de zomer kan deze motmug zich in afvalcontainers of compostvaten voortplanten.


In warmere streken leeft deze warmteminnende motmug bij poelen en natte boomholtes. In de zomer en de herfst gebeurt de voortplanting en verspreiding ook bij ons in de vrije natuur, maar in Vlaanderen en Nederland is het klimaat waarschijnlijk nog te koud om in de natuur in de buitengebieden met succes te overwinteren. Wel is het zeer aannemelijk dat deze motmug zich in de (warmere) stedelijke omgeving lokaal verspreid via het ondergrondse rioleringsstelsel, ook in de koudere maanden.     


De larven worden verspreid via transport van bijvoorbeeld autobanden of voedsel(resten).