Waaiergroefbij

Lasioglossum pallens
De Waaiergroefbij Lasioglossum pallens is een zwarte bij met een lengte van 7 à 8 mm. Bij het mannetje en het vrouwtje is de kop veel breder dan lang. De achterrand van de tergieten zijn licht doorschijnend. Het mannetje is slanker dan het vrouwtje en heeft langere antennes.

Deze bij vliegt van eind maart tot begin juli in één generatie op warme kalkgrashellingen.

In het voorjaar vliegen zowel mannetjes als vrouwtjes. Na de bevruchting sterven de mannetjes waarna de bevruchte vrouwtjes een grondnest bouwen, eitjes leggen en voor proviand voor de larven zorgen. De larven verpoppen, waarna de imago’s in de nesten blijven, zowel mannetjes als vrouwtjes. Pas na overwintering verlaten ze het nest.   


Het is een polylectische soort (onder meer Gewone Paardenbloem, kruisbloemigen, roosachtigen, Meidoorn-soorten).