Waaierkorstzwam

Stereum subtomentosum
De Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum is een plaatjesloze vlieszwam met een leerachtig korstvormig vruchtlichaam met ver uitstaande schijnhoedjes met een diameter tot 7 cm.

De bovenzijde is gezoneerd bruin-geel gekleurd. De groeirand is bleker gekleurd.


Deze zwam komt matig algemeen voor op loofhouttakken en –stammen (Els-soorten, Wilg-soorten).