Waaiertje

Schizophyllum commune
Het Waaiertje Schizophyllum commune is een algemene plaatjesloze vlieszwam met een schelp- tot waaiervormig bleek wittig-grijs vruchtlichaam dat vaak gelobd is en zijdelings aangehecht. De diameter bedraagt tot 4 cm. Op de bovenzijde is er harig dons.  

Deze zwam komt voor op gestapelde dikke stammen en takken van loofbomen, vooral Beuk Fagus sylvatica en Berk-soorten Betula species, ook op Eik-soorten Quercus species en Populier-soorten Populus species, zelden op naaldbomen en soms op gedeeltelijk verbrand hout.

Men kan in principe deze zwam het hele jaar door vinden.


Het is wellicht de meest verspreide zwam ter wereld; enkel op Antarctica ontbreekt de soort.