Waardplant
 


Een waardplant is een plant waarop een bepaald organisme specifiek voorkomt en waaraan het zijn voedsel onttrekt.

Er zijn talloze organismen, zoals insecten of schimmels, die slechts kunnen leven op en/of van één of meerdere specifieke planten.


Uit onderzoek blijkt dat de rupsen van sommige zandoogjes (vlinders) tijdens de ontwikkeling de afstand tussen waardplanten niet kunnen overbruggen wanneer deze meer bedraagt dan 120 cm. De vegetatiestructuur waarin de waardplanten voorkomen is dus ook zeer belangrijk.